Privacyverklaring

Dataprivacy is van groot belang en we willen open en transparant zijn over onze verwerking van je persoonlijke gegevens. 
Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

Klamotte is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming

Wie heeft er toegang tot je gegevens?

Jouw gegevens zullen nooit voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen, zullen wij je informeren of de verstrekking van persoonlijke gegevens statutair is of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen als je ervoor kiest om dit niet te doen.

Wat zijn je rechten?

 • Recht op toegang: 
  Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden.
 • Recht op meeneembaarheid: 
  Wanneer Klamotte je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg (op basis van toestemming of op grond van een overeenkomst) heb je het recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.
 • Recht op correctie: 
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens aan te passen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het aanvullen van onvolledige persoonlijke gegevens.
 • Recht op wissen:
  Je hebt ten allen tijde het recht om persoonsgegevens te wissen, behalve in de volgende situaties:
 • Je hebt een lopende zaak bij de Klantenservice
 • Je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
 • Als je onze diensten hebt misbruikt
 • Als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang: 
  Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang. Klamotte zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.
 • Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
  Je kunt je afmelden van direct marketing door een mail te sturen naar info@klamotte.be
 • Recht op beperking:
  Je hebt het recht om te vragen dat we de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkten onder de volgende omstandigheden:
 • als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang, beperken we alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
 • als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moeten we elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
 • als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
 • als wij jouw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je kan je verzoeken in verband met je hierboven vermelde rechten mailen naar info@klamotte.be

Als je van mening bent dat wij je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerken, kan je ons contacteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.